Pentru descărcarea aplicației GeoGebra: click aici


Aritmetică

Cel mai mare divizor comun, cel mai mic multiplu comun

Algebră

O ecuație într-o balanță

Grafice de funcții


Graficul funcției f(x) = ax + b

Axe + grid pentru tablă


Sistem de două ecuații cu două necunoscute

Sistem de două ecuații cu două necunoscute - 2


Geometrie plană

Legătura dintre aria dreptunghiului și aria paralelogramului

Legătura dintre aria trapezului și aria paralelogramului

Legătura dintre aria triunghiului și aria paralelogramului

Construcția bisectoarei unui unghi cu rigla negradată și compasul

Construcția unui unghi congruent cu un unghi dat
(utilizând doar rigla negradată și compasul)

Unghiuri în jurul unui punct

Clasificarea triunghiurilor după unghiuri

Clasificarea triunghiurilor după laturi


Bisectoarele interioare ale triunghiului și cercul înscris

Mediatoarele triunghiului și cercul circumscris

Înălțimile triunghiului; ortocentru

Medianele triunghiului; centrul de greutate

Patru linii importante în triunghi

Linii importante în triunghi

Liniile mijlocii ale triunghiului

Simetria față de un punct

Simetria față de o dreaptă

Simetria față de o dreaptă și față de punct (exersare)

Simetria centrală la paralelograme

Drepte paralele intersectate de o secantă

Drepte paralele (sau nu) intersectate cu o secantă Tipuri de unghiuri formate

Drepte intersectate de o secantă

Familia paralelogramelor


Teorema lui Thales

Teorema bisectoarei

Teorema fundamentală a asemănării

Triunghiuri asemenea (Teorema fundamentală a asemănării)

Teorema lui Menelaus

Teorema lui Ceva

Teorema catetei

Teorema înălțimii; formula înălțimii

Teorema lui Pitagora

Funcții trigonometrice

Prezentarea cercului trigonometric


Cercul trigonometric


Teorema cosinusului (Teorema lui Pitagora generalizată)

Tangente la cerc (ciocul de cioară)

Raza cercului înscris; raza cercului circumscris + formula lui Heron

Lungimea cercului; aria discului


Poligoane regulate

Problemă - triunghi echilateral - clasa a VI-a

Problemă -clasa a VII-a - „Pătratul (se utilizează ortocentrul)


Geometrie în spațiu

Prisma triunghiulară regulată


Prisma patrulateră regulată


Secțiuni în prismă patrulateră regulată


Paralelipipedul; cubul


Prisma hexagonală regulată


Piramidă / trunchi de piramidă triunghiulară regulată


Piramidă / trunchi de piramidă patrulateră regulată


Piramidă / trunchi de piramidă hexagonală regulată


Cilindrul circular drept


Con / trunchi de con circular drept


Sfera


Unghiuri cu laturile respectiv paralele (teoremă)


Dreaptă perpendiculară pe plan (teoremă)


Teorema lui Thales în spațiu


Cub - pentru pb. 20/138


Lungimea proiecției unui segment pe o dreaptă


Teorema celor trei perpendiculare


Problemă - un unghi în piramida triunghiulară regulată

Problemă - un unghi în piramida patrulateră regulată

Problema - Piramidă patrulateră regulata

Problemă - trunchi de piramidă triunghiulară regulată

Probleme celebre

Problema piesei de cinci lei (problema lui Țițeica sau Johnson)

Cercul celor nouă puncte și dreapta lui Euler

Un dicționar de matematică util!
-realizat de prof. Sorin Borodi-

Materiale de la adresa http://tube.geogebra.org/

Un cub

Construcția cubului

Volumul paralelipipedului dreptunghic

Amuzamente

Masinuța

Morișca

Ursulețul


Gărgărița


Puișorul